กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

26/06/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย  ร่วมประชุมขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอพาน
ประกาศเมื่อ 26 มิถุนายน 2566 เปิดอ่าน 109 ครั้ง

วัน จันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางสาวอัจฉรา ปันติคำ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ร่วมประชุมขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอพาน โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายด้านต่างๆ พัฒนาผู้สูงอายุและแก้ไขปัญหาสัคมผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน สร้างคุณภาพให้แก่ผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  

#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

 

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::