กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

27/06/2566 ร่วมรับฟังการบรรยายและฝึกอบรมโครงการ “ขยับวันละนิด ห่างไกลออฟฟิศซินโดรม”
ประกาศเมื่อ 27 มิถุนายน 2566 เปิดอ่าน 39 ครั้ง

วัน อังคาร ที่ 27 มิถุนายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมรับฟังการบรรยายและฝึกอบรมโครงการ “ขยับวันละนิด ห่างไกลออฟฟิศซินโดรม” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุ อาการและปัจจัยความเสี่ยงทำให้เกิดโรคกลุ่มออฟฟิศซินโดรม

โดยมี นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดโครงการ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::