กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

27/06/2566 ร่วมประชุมผู้ดูแลบัญชีครุภัณฑ์ให้มีความสะดวกในการใช้งานและเป็นปัจจุบัน
ประกาศเมื่อ 27 มิถุนายน 2566 เปิดอ่าน 35 ครั้ง

วัน อังคาร ที่ 27 มิถุนายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมายเจ้าหน้าที่งานพัสดุ เข้าร่วมประชุมผู้ดูแลบัญชีครุภัณฑ์ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting  เพื่อปรับปรุงเมนูการใช้งานและฐานข้อมูลระบบพัสดุ ให้มีความสะดวกในการใช้งานและเป็นปัจจุบัน


#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::