กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

27/06/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ไตรมาส 3
ประกาศเมื่อ 27 มิถุนายน 2566 เปิดอ่าน 94 ครั้ง

วัน อังคาร ที่ 27 มิถุนายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ไตรมาส 3 เพื่อสรุปผลการบันทึกข้อมูล (MSO-Logbook) การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ช่วงเดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนมิถุนายน 2566 และกำหนดเป้าหมายแผนการบันทึกข้อมูล (MSO-Logbook) ตามเป้าหมายจำนวนครัวเรือนเปราะบางที่ต้องดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2566

โดยมี นางสาวภาณี จันทร์ตัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในที่ประชุม  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::