กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

28/06/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 9
ประกาศเมื่อ 28 มิถุนายน 2566 เปิดอ่าน 47 ครั้ง

วัน พุธ ที่ 28 มิถุนายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 9/2566 เพื่อการพบปะหารือข้อราชการร่วมขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดเชียงรายของผู้บริหาร ส่วนราชการ และหน่วยงานภาคี

โดยมี นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในกิจกรรมฯ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ พม.เชียงราย  ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานและให้ความรู้ของหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ เนื่องจากเป็นช่วงเดือนของการรณรงค์ต่อต้านการแสวงหาประโยชน์จากการค้ามนุษย์และความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::