กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

29/06/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 6
ประกาศเมื่อ 29 มิถุนายน 2566 เปิดอ่าน 41 ครั้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2566 นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 6/2566 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 เพื่อหารือข้อราชการ ประสาน ติดตามผลการบริหารราชการแผ่นดินในรอบเดือนมิถุนายน ตลอดจนการพัฒนาเชิงบูรณาการอย่างยั่งยืน

โดยมี นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::