กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

29/06/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม “เปิดโลกอาชีพ” ชิม ช้อป แชร์
ประกาศเมื่อ 29 มิถุนายน 2566 เปิดอ่าน 104 ครั้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม “เปิดโลกอาชีพ” ชิม ช้อป แชร์ เพื่อติดตามความคืบหน้าในเรื่องต่างๆ ก่อนการเปิดกิจกรรมในวัน พฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพและยกระดับคุณภาพให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความก้าวหน้า

#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::