กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

06/07/2566 ลงพื้นที่ชี้แจงกิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา
ประกาศเมื่อ 06 กรกฎาคม 2566 เปิดอ่าน 60 ครั้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงกระบวนการดำเนินงาน กิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 2 กลุ่ม ดังนี้
1.กลุ่มสตรีเทศบาลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว
2.กลุ่มสตรีบ้านต๊ำม่อน อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา

#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::