กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

10/07/2566 ทีม CREATIVE PR.  ประชุมวาง Project การนำเสนอ KM ปี 2566
ประกาศเมื่อ 10 กรกฎาคม 2566 เปิดอ่าน 47 ครั้ง

วัน จันทร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2566  ทีม CREATIVE PR.  ประชุมติดตามงาน และวาง Project การนำเสนอ KM ปี 2566

#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::