กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

14/07/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมประชุมตรวจและประเมินผลมาตรฐานการดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว
ประกาศเมื่อ 14 กรกฎาคม 2566 เปิดอ่าน 115 ครั้ง

วัน ศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์  ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจและประเมินผลมาตรฐานการดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยของความสำเร็จในการดำเนินงานตามมาตรฐานฯ ศึกษาจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนา รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสตรีและครอบครัว

 

โดยมี นางสาวกุรุพิน  สิงห์น้อย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตรี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting

 

#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::