กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

18/07/2566 ร่วมประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความทางวิชาการด้านสตรีและครอบครัว
ประกาศเมื่อ 18 กรกฎาคม 2566 เปิดอ่าน 102 ครั้ง

วัน อังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์  ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย นางสาวกิ่งดาว มะโนวรรณ หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความทางวิชาการด้านสตรีและครอบครัวให้กับบุคลากรกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

โดยมี นางสาวกุรุพิน  สิงห์น้อย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตรี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting

 

#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

 

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::