กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

18/07/2566 ลงพื้นที่เปิดการฝึกอบรมอาชีพ กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว จ.พะเยา จำนวน 2 กลุ่ม
ประกาศเมื่อ 18 กรกฎาคม 2566 เปิดอ่าน 117 ครั้ง

วัน อังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เปิดการฝึกอบรมอาชีพ กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 2 กลุ่ม ดังนี้

1.กลุ่มสตรีบ้านสันหนองเหนียว ต.บ้านต๋อม  อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา

2.กลุ่มสตรีเทศบาลตำบลแม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ

โดยมี นายศุภชาคิ สันกว๊าน  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม และนาวาอากาศเอกสุรชิต ดวงจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ใจ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย

 

#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

 

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::