กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

19/07/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพในสถาบัน หลักสูตร อาหารเพื่อสุขภาพ 5 วัน  รุ่นที่  2  
ประกาศเมื่อ 19 กรกฎาคม 2566 เปิดอ่าน 45 ครั้ง

วัน พุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2566  นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เข้าพบปะให้กำลังใจพร้อมทั้งแนะแนวทางการฝึกอบรมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพในสถาบัน หลักสูตร อาหารเพื่อสุขภาพ 5 วัน รุ่นที่  2  ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเข้ารับการฝึกอบรม

 #ศูนย์สตรีเชียงราย
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม
#ข่าวพม
#พมช่วย24ชม
#ช่วย24ชม
#สังคมไทยไร้รุนแรง
#ฝึกอาชีพฟรี
#แตกต่างอย่างเท่าเทียม
#DWF
#สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::