กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

19/07/2566 ลงพื้นที่เปิดการฝึกอบรมอาชีพ กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว จ.พะเยา จำนวน 2 กลุ่ม
ประกาศเมื่อ 20 กรกฎาคม 2566 เปิดอ่าน 48 ครั้ง

วัน พุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เปิดการฝึกอบรมอาชีพ กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 2 กลุ่ม ดังนี้

1.กลุ่มสตรีบ้านล้า ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา หลักสูตรการทอผ้าไทลื้อ

2.กลุ่มสตรีเทศบาลตำบลงิม อ.ปง จ.พะเยา หลักสูตร การปักผ้าและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าปัก

โดยมี ดาบตำรวจทองอยู่  ใจดี  นายกเทศมนตรีตำบลเวียง และนางกัญญาณัฐ ศรีใจ นายกเทศมนตรีตำบลงิม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย

#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::