กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

18/07/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย รับมอบของบริจาค (ครุภัณฑ์การศึกษา) จำนวน 11 รายการ จาก ร้าน จารุวงค์ขจร เชียงราย
ประกาศเมื่อ 20 กรกฎาคม 2566 เปิดอ่าน 48 ครั้ง

วัน อังคาร ที่ 18 กรกฏาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย รับมอบของบริจาค (ครุภัณฑ์การศึกษา) จำนวน 11 รายการ จาก ร้าน จารุวงค์ขจร เชียงราย โดย นางสาวกัญจน์ตะวัน ตันตนะรัตน์ นายดนัย จารุวงศ์ขจร และนางสาวสุนีย์ วงศ์วุฒิอนันต์ เพื่อให้ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ใช้ในการเรียนการสอนให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อ

#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::