กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

20/07/2566 ร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566  
ประกาศเมื่อ 20 กรกฎาคม 2566 เปิดอ่าน 51 ครั้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวเสาวณีย์ จันกุลี เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566   ของจังหวัดเชียงราย ณ ห้องราชาวดี โรงแรมเชียงราย แกรนด์รูม เพื่อให้มีความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานได้อย่างถูกต้อง


#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::