กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

26/07/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จ.เชียงราย ครั้งที่ 7
ประกาศเมื่อ 26 กรกฎาคม 2566 เปิดอ่าน 44 ครั้ง

วัน พุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย  เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 7/2566 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 เพื่อหารือข้อราชการ ประสาน ติดตามผลการบริหารราชการแผ่นดินในรอบเดือนกรกฎาคม ตลอดจนการพัฒนาเชิงบูรณาการอย่างยั่งยืน

โดยมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::