กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

27/07/2566 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธาณประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประกาศเมื่อ 27 กรกฎาคม 2566 เปิดอ่าน 41 ครั้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย นายเปรม ตันกูล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธาณประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย (หนองหลวง) อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย


#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::