กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

28/07/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมน้อมรวมใจจุดเทียน ถวายพระพรชัยมงคลในหลวงรัชกาลที่ 10
ประกาศเมื่อ 28 กรกฎาคม 2566 เปิดอ่าน 41 ครั้ง

วัน ศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 19.00 น. นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงราย

โดยมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีและวางพุ่มทอง พุ่มเงิน ถวายธูปเทียนแพ ก่อนจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้กล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ

#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::