กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

03/08/2566 ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมกลุ่มสตรีกิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ กลุ่มสตรีบ้านห้วยบง หมู่ 6 ตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
ประกาศเมื่อ 04 สิงหาคม 2566 เปิดอ่าน 32 ครั้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมกลุ่มพร้อมให้ข้อแนะนำการประกอบอาชีพและแนวทางการรวมกลุ่ม กิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ กลุ่มสตรีบ้านห้วยบง หมู่ 6 ตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน จำนวน 30 ราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::