กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

08/08/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเทศบาลตำบลท่าวังทอง จ.พะเยา
ประกาศเมื่อ 08 สิงหาคม 2566 เปิดอ่าน 44 ครั้ง

ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเทศบาลตำบลท่าวังทอง จ.พะเยา

------------------------------

วัน อังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2566 นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเทศบาลตำบลท่าวังทอง กลุ่มสตรีตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จำนวน 96 คน นำโดย ร้อยตรีบุญเทียม จันทร์ฟอง นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังทอง  เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ฯ และรับชมวีดีทัศน์สร้างแรงบันดาลใจของผู้สำเร็จการฝึกอบรม เพื่อให้สตรีตำบลท่าวังทองได้รับการพัฒนาศักยภาพ แนวคิด ทักษะ ความรู้และความสามารถในด้านการฝึกอาชีพเพิ่มมากขึ้น

 

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ยังได้พาเยี่ยมชม หลักสูตรแฟชั่นดีไซน์  หลักสูตรการทำกาแฟและผสมเครื่องดื่ม และ หลักสูตรอาหารและโภชนาการ อีกด้วย

 

#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::