กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

10/08/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมการพัฒนาการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ “Spirit สค.”
ประกาศเมื่อ 10 สิงหาคม 2566 เปิดอ่าน 106 ครั้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางนภา มโนเรือง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมการพัฒนาการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ “Spirit สค.” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting


#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::