กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

11/08/2566 จิตอาสา 904 ร่วมกิจกรรม จิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา
ประกาศเมื่อ 11 สิงหาคม 2566 เปิดอ่าน 31 ครั้ง

วัน ศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวเด่นนภา ปัญญาไว จิตอาสา 904 รหัส 5B-126 ตำแหน่งครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ชั้น 3 เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566

โดยมี นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน ประธานในพิธี พร้อมด้วย สถานีตำรวจภูธรพาน สถานีตำรวจภูธรแม่อ้อ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่เย็น จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสาตำบลแม่เย็น ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ณ ที่พักสงฆ์บ้านแม่เย็นกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน

#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::