กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

12/08/2566 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566
ประกาศเมื่อ 12 สิงหาคม 2566 เปิดอ่าน 57 ครั้ง

วัน เสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

โดยมี นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิด ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านก็อดยาว หมู่ที่ 14 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำบ้านก็อดยาว และร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำ ประกอบด้วยต้นยางนา และต้นสัก จำนวน 500 ต้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::