กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

18/08/2566 ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมตลาดนัดความรู้ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด Space Knowledge : DWF & FUTURE
ประกาศเมื่อ 18 สิงหาคม 2566 เปิดอ่าน 23 ครั้ง

วัน ศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย กลุ่มแผนงานและวิชาการ ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดกิจกรรมตลาดนัดความรู้ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด Space Knowledge : DWF & FUTURE (เรียนรู้ไร้ขอบเขต ก้าวสู่อนาคต) และพิธีมอบรางวัลสุดยอดการจัดการความรู้เพื่อพัฒนางาน (KM Awards) ผ่านระบบ Zoom Meeting


#ศูนย์สตรีเชียงราย #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::