กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

18/08/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมอภิปรายในหัวข้อ โอกาสและความท้าทายของการผลักดันประเด็นเพศภาวะในนโยบายขององค์กร
ประกาศเมื่อ 18 สิงหาคม 2566 เปิดอ่าน 92 ครั้ง

วัน ศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การผลักดันประเด็นเพศภาวะ เพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพื่อการยุติความรุนแรงบนฐานเพศภาวะภายใต้การฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจและสังคมจากสถาณการณ์โควิด 19” และร่วมอภิปรายในหัวข้อ โอกาสและความท้าทายของการผลักดันประเด็นเพศภาวะในนโยบายขององค์กร

โดยมี นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรม Le Meridian เชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::