กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

18/08/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมรับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ พม.  ด้านสตรีและครอบครัว
ประกาศเมื่อ 18 สิงหาคม 2566 เปิดอ่าน 29 ครั้ง

วัน ศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมรับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ พม.  ด้านสตรีและครอบครัว ผ่านระบบ Zoom Meeting

โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานมอบนโยบายพร้อมให้กำลังใจบุคลากร สค. ในการดำเนินงาน และมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คณะผู้บริหาร สค. เข้าร่วม

#ศูนย์สตรีเชียงราย #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::