กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

19/08/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมพิธีมอบรางวัล “เพชรเชียงราย” ประจำปี 2566
ประกาศเมื่อ 20 สิงหาคม 2566 เปิดอ่าน 34 ครั้ง

วัน เสาร์ ที่ 19 สิงหาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีมอบรางวัล “เพชรเชียงราย” ประจำปี 2566 ณ อาคารโดมปิยวรรณพิพัฒน์ วัดหัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธาน มอบโล่รางวัลเพชรอาเซียน ประจำปี 2566 จำนวน 1 โล่รางวัล และมอบโล่รางวัลเพชรเชียงราย ประจำปี 2566 จำนวน 52 โล่รางวัล อีกทั้งมอบประกาศเกียรติคุณคลังปัญญาชาติพันธุ์ต้นแบบจังหวัดเชียงราย จำนวน 13 ราย โดยมี พระครูปิยวรรณพิพัฒน์, ดร. เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย ประธานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย คณะผู้บริหารกระทรวง พม. หัวหน้าหน่วยงานทีม One Home พม. เชียงราย สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดเชียงราย และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เข้าร่วม

#ศูนย์สตรีเชียงราย #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::