กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

22/08/2566 ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานและชี้แจงการขับเคลื่อนภารกิจอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ อ.ป่าแดด
ประกาศเมื่อ 22 สิงหาคม 2566 เปิดอ่าน 95 ครั้ง

วัน อังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย นางสาวกิ่งดาว มะโนวรรณ หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานและชี้แจงการขับเคลื่อนภารกิจอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ระดับอำเภอ ตามนโยบายที่สำคัญของกระทรวง พม. ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย  

#ศูนย์สตรีเชียงราย #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::