กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

22/08/2566 ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานและชี้แจงการขับเคลื่อนภารกิจอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ อ.พาน
ประกาศเมื่อ 22 สิงหาคม 2566 เปิดอ่าน 30 ครั้ง

วัน อังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย นางสาวอัจฉรา ปันติคำ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานและชี้แจงการขับเคลื่อนภารกิจอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ระดับอำเภอ ตามนโยบายที่สำคัญของกระทรวง พม. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  

#ศูนย์สตรีเชียงราย #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::