กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

24/08/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ให้การต้อนรับ ศูนย์เรียนรู้ฯ จ.ลำปาง ในโอกาสเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วางแผนการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม
ประกาศเมื่อ 24 สิงหาคม 2566 เปิดอ่าน 41 ครั้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นางนุจรี  เต็มรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วางแผนการดำเนินงาน อย่างมีส่วนร่วมและให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::