กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

24/08/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมหารือการจัดทำหลักสูตรอาหารและโภชนาการ ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ประกาศเมื่อ 25 สิงหาคม 2566 เปิดอ่าน 44 ครั้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมหารือการจัดทำหลักสูตรอาหารและโภชนาการ ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เพื่อให้หลักสูตรมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ สามารถนำทักษะไปพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับประชาชนทั่วไป

#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::