กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

25/08/2566 ลงพื้นที่ฝึกภาคปฏิบัติ หลักสูตรตัดผมชาย ณ โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย
ประกาศเมื่อ 25 สิงหาคม 2566 เปิดอ่าน 37 ครั้ง

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ หลักสูตรตัดผมชาย ลงพื้นที่ฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อพัฒนาทักษะให้เกิดความชำนาญการ สร้างความมั่นใจ และให้บริการด้วยจิตอาสาบริการ สร้างความสุขให้แก่ประชาชน โดยวิทยากรมืออาชีพควบคุมบริหารกระบวนการสอนอย่างใกล้ชิด ณ โรงเรียนพานพิทยาคม ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::