กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

25/08/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซว จ.เชียงราย
ประกาศเมื่อ 25 สิงหาคม 2566 เปิดอ่าน 62 ครั้ง

วัน ศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566 นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซว กลุ่มสตรีตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน 50 คน นำโดย นายกฤษฎา ทิวาคำ รองนายกเทศมนตรีฯ  เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ฯ และรับชมวีดีทัศน์สร้างแรงบันดาลใจของผู้สำเร็จการฝึกอบรม เพื่อให้สตรีตำบลบ้านแซวได้รับการพัฒนาศักยภาพ แนวคิด ทักษะ ความรู้และความสามารถในด้านการฝึกอาชีพเพิ่มมากขึ้น

 

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ยังได้พาเยี่ยมชม หลักสูตรแฟชั่นดีไซน์  หลักสูตรการทำกาแฟและผสมเครื่องดื่ม และ หลักสูตรอาหารและโภชนาการ อีกด้วย

 

#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::