กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

28/08/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและสร้างเครือข่ายของกลุ่มธุรกิจชุมชน จ.พะเยา
ประกาศเมื่อ 28 สิงหาคม 2566 เปิดอ่าน 93 ครั้ง

วัน จันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2566 นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์   ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและสร้างเครือข่ายของกลุ่มธุรกิจชุมชนเพื่อให้กลุ่มอาชีพมีทักษะอาชีพและสามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องและสร้างความเข้มแข็งของสตรีและสถาบันครอบครัว

โดยมี นางสาวอณิรา  ธินนท์ ที่ปรึกษาเครือข่ายแม่ญิงพะเยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดครั้งนี้ ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแทนกลุ่มสตรีที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว กิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ของศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย และกลุ่มสตรีของชมรมสตรีศรีพะเยา รวมทั้งสิ้น 65 คน

#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::