กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

29/08/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมพิธีการรับมอบบ้านและงบประมาณให้กับครัวเรือนเป้าหมาย โครงการบ้านมั่นคงชนบทและโครงการบ้านพอเพียง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ประกาศเมื่อ 29 สิงหาคม 2566 เปิดอ่าน 40 ครั้ง

วัน อังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีการรับมอบบ้านและงบประมาณให้กับครัวเรือนเป้าหมาย โครงการบ้านมั่นคงชนบทและโครงการบ้านพอเพียง ปีงบประมาณ 2566

โดยมี นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านราษฎรผู้ได้รับงบประมาณในการปรับสภาพที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคงชนบท จำนวน 3 ราย พร้อมมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค พื้นที่ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ได้ร่วมออกบูธ ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และการรับสมัครฝึกอบรมอาชีพฟรี

#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::