กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

29/08/2566 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ณ โรงเรียนพานพิทยาคม
ประกาศเมื่อ 29 สิงหาคม 2566 เปิดอ่าน 33 ครั้ง

วัน อังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย
มอบหมาย นางสาวรมย์ธีรา อุตตะมา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 “เชียงรายเมืองแห่งศิลป์ แดนดินภูมิปัญญา ก้าวหน้านวัตกรรม นำไทยสู่สากล”

โดยมี นายอรรณพ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเชียงราย เป็นประธานในพิธี และ นายจรัล แก้วเป็ง ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนพานพิทยาคม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::