กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

04/09/2566 ศูนย์เรียนรู้ฯเชียงราย  จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายป้องกันความรุนแรงในครอบครัวและชุมชน
ประกาศเมื่อ 04 กันยายน 2566 เปิดอ่าน 39 ครั้ง

วัน จันทร์ ที่ 4 กันยายน 2566  นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้กลุ่มแผนงานและวิชาการ จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายป้องกันความรุนแรงในครอบครัวและชุมชน ณ โรงแรมเชียงรายแกรนรูม จังหวัดเชียงราย

โดยมี นายปิ่นชาย ปิ่นแก้ว ประธานมูลนิธิศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร และนางสาวกิ่งดาว มะโนวรรณ หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ กล่าวรายงาน

วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันความรุนแรงในครอบครัว ชุมชน การเฝ้าระวัง การแจ้งเหตุ  และการสร้างเครือข่าย รวมทั้งความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางเพศ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็ก เยาวชน และครูในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย รวม 92 คน

#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::