กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

08/09/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมกิจกรรมตลาดนัดความรู้ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด Space Knowledge : DWF & FUTURE เรียนรู้ไร้ขอบเขต ก้าวสู่อนาคต
ประกาศเมื่อ 08 กันยายน 2566 เปิดอ่าน 27 ครั้ง

วัน ศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมตลาดนัดความรู้ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด Space Knowledge : DWF & FUTURE เรียนรู้ไร้ขอบเขต ก้าวสู่อนาคต เนื่องด้วยในโลกยุคปัจจุบัน คนทำงานด้านสังคม ต้องเผชิญกับโจทย์ที่ท้าทาย และการทำงานเชิงรุกเพื่อเท่าทันต่อปัญหาใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน การเรียนรู้จึงเป็นสิ่งจำเป็นและต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบให้เกิดความต่อเนื่อง เพื่อให้การขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิด ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ทั้งนี้ยังได้เข้ารับรางวัลสุดยอดการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนางาน (KM Awards) ระดับดี และรางวัลต้นแบบนวัตกรรมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปี 2566

#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::