กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

09/09/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (ทำบุญประจำเดือนเกิด) เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านจิตใจ ส่งเสริมจริยธรรม ตามค่านิยมขององค์กร และสร้างความผูกพันของบุคลากร
ประกาศเมื่อ 09 กันยายน 2566 เปิดอ่าน 34 ครั้ง

วัน เสาร์ ที่ 9 กันยายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (ทำบุญประจำเดือนเกิด) ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธาน เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านจิตใจ ส่งเสริมจริยธรรม ตามค่านิยมขององค์กร และสร้างความผูกพันของบุคลากร รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้บริหารและบุคลากรกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้มีโอกาสทำบุญร่วมกันเพื่อความเป็นสิริมงคลสร้างบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร

#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::