กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

09/09/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ประกาศเมื่อ 09 กันยายน 2566 เปิดอ่าน 108 ครั้ง

วัน เสาร์ ที่ 9 กันยายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณ “มาตรฐานการดำเนินงานด้านการ พัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 การมอบรางวัลข้าราชการดีเด่น รางวัล 1 คนดี 1 จริยธรรม สค.” และอภิปรายในหัวข้อ ทำงานอย่างไรให้ Happy

โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธาน และอภิปรายร่วมกับ นางรุ่งทิวา สุดแดน และ นางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในหัวข้อ ทิศทางการทำงานตามภารกิจของ สค. ในปีถัดไป ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::