กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

11/09/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ให้การต้อนรับ ประธานชมรมลูกพระประชาบดีจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะ
ประกาศเมื่อ 11 กันยายน 2566 เปิดอ่าน 121 ครั้ง

วัน จันทร์ ที่ 11 กันยายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ คุณญาณกิตติ์  วงศ์วัชรเดช ประธานชมรมลูกพระประชาบดีจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยสมาชิก
ทั้งนี้ได้รับฟังทิศทางการดำเนินงานของชมรมลูกพระประชาบดีและรับฟังคำแนะนำในการทำงานจากสมาชิกชมรม
และร่วมหารือแนวทางเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน ซึ่งทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำงานด้านพัฒนาสังคม

#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::