กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

12/09/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง กลุ่มสตรีตำบลแม่ยางร้อง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
ประกาศเมื่อ 12 กันยายน 2566 เปิดอ่าน 45 ครั้ง

วัน อังคาร ที่ 12 กันยายน 2566 นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง กลุ่มสตรีตำบลแม่ยางร้อง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จำนวน 40 คน นำโดย นายพันธ์ศักดิ์ บรรเลง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ฯ และรับชมวีดีทัศน์สร้างแรงบันดาลใจของผู้สำเร็จการฝึกอบรม เพื่อให้สตรีตำบลบ้านแม่ยางร้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ แนวคิด ทักษะ ความรู้และความสามารถในด้านการฝึกอาชีพเพิ่มมากขึ้น

 

 ทั้งนี้ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ยังได้พาเยี่ยมชม ห้องศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยว ห้อง Learn&Play station ห้องศูนย์เรียนรู้ครอบครัว ห้องแสดงผลิตภัณฑ์ “เปิงเปียณ” หลักสูตรอาหารและโภชนาการ และหลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า  อีกด้วย

 

 #ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::