กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

15/09/2566 จิตอาสา 904 ทำหน้าที่วิทยากรในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สาธารณะ เนื่องในวันมหิดล
ประกาศเมื่อ 15 กันยายน 2566 เปิดอ่าน 31 ครั้ง

วัน ศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวเด่นนภา ปัญญาไว จิตอาสา 904 รหัส 5B-126 ตำแหน่งครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ชั้น 3 ทำหน้าที่วิทยากรจิตอาสา 904 ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สาธารณะ เนื่องในวันมหิดล (วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) ณ วัดสันต้นต้อง หมู่ที่ 9 ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

โดยมี นายอนิรุทธ์ ต่อบวรรัตน์ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล คณะครูและนักเรียน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 200 คน

#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::