กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

15/09/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้การช่วยเหลือสตรีหรือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม ครั้งที่ 5
ประกาศเมื่อ 15 กันยายน 2566 เปิดอ่าน 38 ครั้ง

วัน ศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้การช่วยเหลือสตรีหรือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม ครั้งที่ 5 เพื่อตรวจสอบเอกสารและติดตามผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ณ ห้องประชุม ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย


#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::