กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

18/09/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยผู้ประสบปัญหาทางสังคม จ.เชียงราย ครั้งที่ 10
ประกาศเมื่อ 18 กันยายน 2566 เปิดอ่าน 49 ครั้ง

วัน จันทร์ ที่ 18 กันยายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 10/2566 เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

โดยมี นางสาวภาณี จันทร์ตัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย เป็นประธาน พร้อม นายปิ่นชาย ปิ่นแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้าหน่วยงาน พม.เชียงราย ในฐานะคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::