กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

19/09/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมรับฟัง รมว.พม. มอบนโยบายการบริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ "พม. พอใจ : ให้ทุกวัยพึงใจใน พม."
ประกาศเมื่อ 19 กันยายน 2566 เปิดอ่าน 22 ครั้ง

วัน อังคาร ที่ 19 กันยายน 2566  นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ร่วมรับฟังการมอบนโยบายการบริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ "พม. พอใจ : ให้ทุกวัยพึงใจใน พม"  ณ  ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ชั้น 1 ศาลากลาง จังหวัดเชียงราย

โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานมอบนโยบาย "พม. พอใจ : ให้ทุกวัยพึงใจใน พม" และมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) กล่าวรายงาน การมอบนโยบายการทำงานของ รมว.พม. ต่อการขับเคลื่อนงานของกระทรวง จะยึดหลักการทำงาน 3 ประการคือ (1) การทำงานตามรอยเบื้องพระยุคลบาท รับใช้ประชาชนให้สมกับเงินเดือนจากภาษีที่ประชาชนจ่าย (2) เป็นผู้บริหารที่เป็นฝ่ายสนับสนุนเพื่อให้งานสำเร็จ แม้ว่าตนอาจไม่ใช่ผู้ปฏิบัติโดยตรง และ (3) ทำงานให้เกิดผลประโยชน์ที่แท้จริง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี

ทั้งนี้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ได้เข้าร่วมรับชมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย  

#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค


Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::