กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

17/11/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจแรงงานไทยในอิสราเอลกรณีเสียชีวิต และได้หารือกับผู้นำชุมชนในการให้ความช่วยเหลือด้านอาชีพให้แก่ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่ประสบปัญหาทางสังคม
ประกาศเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566 เปิดอ่าน 66 ครั้ง

วัน ศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.30- 16.00น. นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมให้กำลังใจแรงงานไทยในอิสราเอล กรณีเสียชีวิต ร่วมกับหน่วยงาน One home พม.เชียงราย  หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน เเละ หน่วยงานกระทรวงต่างประเทศ หน่วยงานในกระทรวงมหาดไทย และหนว่ายงานอื่นๆ

#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::