กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

19/11/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ให้กำลังใจการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการ ตัดผมชายหญิง ฟรีณ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลทานตะวัน และ ตำบลสันติสุข
ประกาศเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2566 เปิดอ่าน 70 ครั้ง

วัน อาทิตย์  ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เยี่ยมและให้กำลังใจการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการ ตัดผมชายหญิง ฟรี เพื่อให้บริการตัดผมให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และประชาชนทั่วไป ฟรี ณ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลทานตะวัน และ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::