กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

30/11/2566 ร่วมจัดบูธนิทรรศการ ในงานกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และต่อต้านการค้ามนุษย์ จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2566
ประกาศเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2566 เปิดอ่าน 47 ครั้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 30 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น. นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการ ในงานกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และต่อต้านการค้ามนุษย์ จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2566 ณ หอประชุมพญาเม็งราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

โดยมี นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ซึ่งในงานมีการแสดงกิจกรรมบนเวที , การจัดแสดงนิทรรศการผลงาน ของหน่วยภาครัฐและเอกชน และมีการเสวนา “กลไกการแจ้งเหตุเมื่อพบปัญหาความรุนแรงและการประสานส่งต่อ”

#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::